ECDL centar Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu

Svi studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu koji su na studijama ostvarili ocene 8 i više iz predmeta Informacione tehnologije na 1. godini studija i Informacioni sistemi na 2. godini studija, mogu podneti zahtev za dobijanje ECDL CORE sertifikata.

U tu svrhu potrebno je dostaviti ECDL kancelariji sledeća dokumenta:

  1.  Uverenje o položenim ispitima (koje se uzima u Studentskoj službi) i
  2. Dokaz o uplati za ECDL indeks u iznosu od  5.520,00 RSD (4.600,00 RSD + PDV po stopi od 20%), opštom uplatnicom, koja se popunjava na sledeći način:

Svrha uplate: ECDL – indeks

Primalac: ECDL centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

žiro-račun Fakulteta: 840-570666-83

NAPOMENA: Studentima koji su ostvarili ocenu 8 i više iz predmeta Informacione tehnologije a nemaju položen ispit iz predmeta Informacioni sistemi sa ocenom 8 i više, priznati su svi ECDL moduli osim Modula 5: Baze podataka. Oni se mogu prijaviti za polaganje ECDL modula po ceni od 1.200,00 RSD. 

Informacije i kontakt: Sve informacije u vezi ECDL-a možete dobiti u kancelariji E-12/1 (Služba za informaciono-komunikacione tehnologije) ili pozivom na broj 034-303-514.

PRIJAVA ZA INDEX, OBUKU I POLAGANJE ISPITA

Moodle E-Learning