Postupak polaganja prijemnog ispita

 • Prilikom podnošenja dokumenata na konkurs, svi kandidati će dobiti "Identifikacioni broj prijave kandidata", tj. broj pod kojim su dokumenta primljena na konkurs za upis u prvu godinu studija. Na osnovu ovog broja pravi se raspored polaganja prijemnog ispita.
 • Potrebno je da kandidati dođu u zgradu Fakulteta jedan sat pre početka prijemnog ispita, kako bi se informisali o tome u kojoj učionici polažu prijemni ispit. Kandidati sa sobom moraju poneti:
 1. Identifikacioni broj prijave kandidata,
 2. Ličnu kartu ili pasoš i
 3. Hemijsku olovku.
 • Termin i raspored kandidata po salama za polaganje prijemnog ispita biće objavljen na sajtu Fakulteta i oglasnim tablama u holu Fakulteta. Kandidati koji su blagovremeno ostavili broj mobilnog telefona, sve informacije će dobijati i putem SMS poruka. Komisija za upis studenata organizuje i sprovodi prijemni ispit.
 • Na ulaznim vratima učionice biće objavljen spisak kandidata koji polažu prijemni ispit u toj učionici, kao i informacija o tome koliko je bodova svaki kandidat stekao po osnovu uspeha u srednjij školi.
 • Kandidati ulaze u učionicu tek kada ih prozove dežurni asistent i sedaju na ono mesto u učionici na koje ih upute ostali dežurni asistenti. Nakon raspoređivanja kandidata biće podeljeni testovi.
 • Prijemni ispit traje 2 sata. To vreme je na raspolaganju kandidatima za rešavanje testova oba predmeta za koje se kandidat opredelio prilikom konkurisanja.
 • Pre ulaska u učionicu obavezno je isključiti mobilne telefone.
 • U toku ispita kandidat treba da samostalno rešava ispitne zadatke, odnosno odgovara na pitanja. Svako odstupanje od tih normi ili korišćenje nedozvoljenih sredstava povlači za sobom udaljavanje sa ispita.
Moodle E-Learning