Stručna praksa

Dragi studenti, Ekonomski fakultet je za vas pokrenuo program obezbeđivanja stručne prakse u preduzećima i ustanovama, u kojima ćete biti u prilici da znanja i veštine kojima ste ovladali na predavanjima upotpunite praktičnim iskustvom.

Cilj stručne prakse je da doprinese verifikaciji stečenih teorijskih znanja u praktičnom radu, poboljša mogućnosti za zapošljavanje studenata po završetku studija i olakša prevazilaženje barijere pri prelasku studenata iz akademskog u realni poslovni ambijent.

Pozivaju se studenti master studija, koji su zainteresovani za obavljanje stručne prakse, da popune elektronsku prijavu .

Obrazac za elektronsku prijavu >>

Uput za stručnu praksu (.doc)

Obrazac Dnevnika stručne prakse (.doc)

Moodle E-Learning