Bibliotečka služba

Rukovodilac službe - Slađana Subotiċ dipl. profesor narodne odbrane

tel: +38134303510 fax: +38134303516 e-mail: sladjanas@kg.ac.rs broj kabineta: E 8

Biblioteka Ekonomskog fakulteta obavlja bibliotečko-informacione zadatke namenjene potrebama nastave, naučno-istraživackog rada, koju mogu koristiti stalni članovi tj. profesori i studenti fakulteta kao i privremeni korisnici. Knjižni fond Biblioteke Ekonomskog fakulteta koji obuhvata preko 47.830 bibliotečkih jedinica, sadrži naučne monografije, osnovne i referalne publikacije, priručnike, domaće i strane periodične publikacije, magistarske radove, doktorske disertacije, specijalističke radove i seminarske radove studenata. Od 2006. god. Biblioteka je u okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije uključena u sistem uzajamne katalogizacije COBISS.SR. Podaci o fondu Biblioteke Ekonomskog fakulteta dostupni su putem interneta preko elektronskog kataloga (COBISS OPAC katalozi i baze podataka) Korisni linkovi: COBISS Virtuelna Biblioteka Srbije
Elektronski katalog  Biblioteke Ekonomskog fakulteta
Elektronski casopisi i baze podataka KoBSON
CIP  - kataloški zapis u publikaciji
ISBN - medjunarodni standardni broj knjige
Za izdavače
Univerzitetska biblioteka Kragujevac
Citiranost
Srpski citatni indeks
Bibliometrijski izveštaj o časopisima
Kategorizacija domaćih naučnih časopisa
Web of Science
SCOPUS
Google Scholar

Studenti imaju na raspolaganju čitaonicu sa 150 radnih mesta i 11 računara sa uputstvima za pretraživanja. Radno vreme Biblioteke je od 7:30-19. “Knjiga će dobro doći svakom obrazovanom čovjeku koji treba da zna na koji način su se ljudska misao i znanje prenosili i razvijali od pojedinačnog i kolektivnog pamćenja i skladištili između korica štampane knjige” Posetite nas, jer i mi sledimo taj put...

Moodle E-Learning