Modul 3 - Računovodstvo i poslovne finansije


Časova
ESPB
R.br.
Šifra
Naziv predmeta
S
Status
P
SIR

 1.

PER100

Savremena ekonomija

1

Obavezni

4

 

15

 2.

PSI102

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

1

Obavezni

4

 

15

 3.

SIRM11

Studijski istraživački rad 1-1

1

Obavezni

 

12

 

 4.

IP21R

Izborni predmet 2-1

2

Izborni

4

 

13

 5.

IP2DR

Izborni predmet 2-2D

2

Izborni

4

 

13

 6.

SIRR12

Studijski istraživački rad 1-2

2

Obavezni

 

12

 

 7.

SRM001

Seminarski rad

2

Obavezni

 

 

4

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
ESPB: 60

 1.

IP31R

Izborni predmet 3-1R i Izborni predmet 3-2R

3

Izborni

8

 

26

 2.

SIRR21

Studijski istraživački rad 2-1

3

Obavezni

 

12

 

 3.

IP41R

Izborni predmet 4-1R i Izborni predmet 4-2R

4

Izborni

8

 

26

 4.

SIRR22

Studijski istraživački rad 2-2

4

Obavezni

 

12

 

 5.

SIRR23

Studijski istraživački rad 2-3

4

Obavezni

 

 

8

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
ESPB: 60

 1.

SIRR31

Studijski istraživački rad 3-1

5

Obavezni

 

20

 

 2.

SIRR32

Studijski istraživački rad 3-2

6

Obavezni

 

20

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
ESPB: 0

 1.

PDD303

Izrada doktorske disertacije

6

 

60

 • PER101 Savremena makroekonomija
 • PER102 Makromenadžment
 • PRF101 Teorija i politika bilansa
 • PRF102 Politika dobiti preduzeća
 • PMP106 Upravljanje promenama i konkurentska prednost
 • PMP107 Teorija korporativnog upravljanja
 • PER103 Teorija poslovnih ciklusa i ekonomskog rasta
 • PFI102 Banakraski menadžment
 • PFI103 Međunarodno poslovno finansiranje
 • PSI101 Startegijsko planiranje informacionih sistema
 • PFI104 Elektronsko bankarstvo
 • PFI105 Analiza cena akcija
 • PMP105 Međunarodni marketing u globalnom okruženju
 • PER201 Politika regulacije tržišta
 • PER202 Analiza konkurentnosti
 • PER203 Teorija i analiza privrednog razvoja
 • PER208 Međunarodna trgovina
 • PMP201 Strategijski marketing
 • PMP202 Teorija organizacije
 • PMP203 Upravljanje međunarodnim poslovanjem
 • PMP204 Strategijski menadžment u turizmu
 • PRF201 Međunarodno finansijsko izveštavanje
 • PRF202 Integrisano upravljanje troškovima
 • PRF203 Strategijski finansijski menadžment
 • PER205 Ekonomske promene, uticaj i mogućnosti turizma
 • PER206 Ekonomija održivog razvoja
 • PER207 Ekonomija zemalja u razvoju
 • PER204 Regionalana ekonomija
 • PMP208 Kritičko upravljanje problemskim situacijama
 • PMP205 Analiza odlučivanja
 • PMP206 Istraživačko analitički marketing
 • PMP207 Upravljanje kvalitetom robe
 • PRF204 Strategijsko-upravljačko računovodstvo
 • PRF205 Upravljanje vrednošću preduzeća
 • PRF206 Specifična područja revizije finansijskih izveštaja
Moodle E-Learning