EBM 2016

Ekonomski fakultet u Kragujevcu organizovao je 9. i 10. novembra 2016. godine, četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBМ 2016.