Rođena 17.08.1955. u Kragujevcu. Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 1979. godine i 1985. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Uslovljenost strategijskog odlučivanja i organizacione strukture privrednog subjekta, odbranila je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 1979. godine, gde je u redovnoj proceduri napredovanja od zvanja asistenta-pripravnika (1979), asistenta (1986), docenta (1991), vanrednog profesora (1997), birana je u zvanje redovnog profesora 2003. godine. Izvodi nastavu na osnovnim akademskim studijama na nastavnim predmetima Uvod u menadžment, Preduzetnički menadžment i Teorija odlučivanja; na master studijama na nastavnom predmetu Korporativno upravljanje i na doktorskim studijama na nastavnom predmetu Teorije korporativnog upravljanja. Oblasti naučno-istraživačkog rada su korporativno upravljanje, strategijsko odlučivanje, preduzetništvo i liderstvo. Objavila je, kao autor i koautor, pet monografija i jedan udžbenik. Pored toga, objavila je i saopštila više od 90 radova u časopisima madjunarodnog i vodećim časopisima nacionalnog značaja, tematskim zbornicima i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.
Ucesce na projektima:
(2011-2014) Istraživač na projektima MNTR RS:  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci, potprojekat Menadžment i marketing istraživanja kao podrška realizaciji interdisciplinarnih istraživanja i  Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapređenju konkurentnosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u Evropsku Uniju.
(2002-2006) Rukovodilac projekta na osnovnim istraživanjima Razvoj mehanizama korporativnog upravljanja u zemljama tranzicije.
(2006-2007) Projektni menadžer na projektuDevelopment of Innovative SMEs Networks in the Furniture Sector, EAR.
(2005-2008) Clan tima na Tempus projektu Reorganization of Economics Study in Serbia.
(2009-2012) Koordinator Tempus projekta Development of Lifelong Learning Framework in Serbia
(2010) Angažovana u svojstvu eksperta na pilot projektu Entrepreneurship in Higher Education 2009-2010. – ETF.
(2008-2010) Odlukom MPN RS član Nacionalnog tima za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts -HERE)
(2011-2012) koordinator tima za oblast Obrazovanja odraslih i doživotnog učenja pri izradi Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.
Usavrsavanje u inostranstvu:
(1986) Western Illinois University, Business School, Macomb, Illinois, U.S. (tri meseca)
(1991)Wirtschafts Universitat, Wien, Austria, (mesec dana).
(2002-2003) Wake Forest University, Winston Salem, NC, U.S., Fulbright program, viziting profesor (devet meseci).                                                                 
(2008-2009)Treninzi Evropske Asocijacije Univerziteta, u Zagrebu, Madridu i Varšavi.