Modul Međunarodni menadžment - 2014

 
Š
Naziv predmeta
S
Status predmeta
Časovi aktivne nastave
Ostali časovi
ESPB
 
 
 
 
 
P
V
SIR
DON
 
 
1
MMP101
Korporativno upravljanje
I
OZ
2
2
4
0
1
8
2
MMP104
Poslovna strategija
I
OZ
2
2
4
0
1
8
3
MMP114
Međunarodni menadžment ljudskim resursima
I
OZ
2
2
4
0
1
8
4
I1M04
Izborni predmet 1
I
IB
2
2
4
0
1
8
5
I2M04
Izborni predmet 2
II
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
Predmet izbornog bloka 1
 
 
 
 
 
 
 
 
4a
MMP113
Interkulturalni marketing
I
IB
2
2
4
0
1
8
4b
MER104
Globalizacija i tranzicija
I
IB
2
2
4
0
1
8
4v
MFI104
Komparativni poreski sistemi
I
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
Predmet izbornog bloka 2
 
 
 
 
 
 
 
 
5a
MMP116
Upravljanje intelektualnim kapitalom
II
IB
2
2
4
0
1
8
5b
MMP105
Organizaciono ponašanje
II
IB
2
2
4
0
1
8
5v
MMP115
Merenje performansi i sistemi kontrole
II
IB
2
2
4
0
1
8
 
 
 
 
M3PM404
Master rad
 
 
 
20
Ukupno ESPB
60

 

Moodle E-Learning