Stipendije i Konkursi
Case Study takmičenje
Навигација
Пријава на сајт
Kontakt QR Code

Svečana dodela diploma

U petak 03.03.2017.godine od 13:00, biće održana svečana promocija i dodela diploma. Neophodno je da svi diplomci budu na Fakultetu najkasnije do 12:30.
Diplome će biti raspodeljene prema redosledu koji možete pogledati ovde

CASE STUDY takmičenje


CASE STUDY je takmičenje namenjeno svim studentima ekonomskih i menadžerskih nauka u Republici Srbiji. U osnovi, ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa studentima ostalih prestižnih fakulteta u Srbiji, kako bi pokazali kvalitetan budući kadar.

Stručni skup - Izazovi i problemi savremene ekonomije u funkciji unapređivanja nastave u srednjim stručnim školama

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu organizuje 25. marta 2017. (subota) stručni skup na temu: Izazovi i problemi savremene ekonomije u funkciji unapređivanja nastave u srednjim stručnim školama. Skup je namenjen nastavnicima ekonomske grupe predmeta srednjih stručnih škola u Republici Srbiji. Stručni skup je odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i svi učesnici skupa će dobiti sertifikat o učešću na stručnom skupu - kod S12492017.

Potpisan memorandum o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije Republike Srbije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Petar Veselinović potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti zaštite konkurencije.

Prilikom potpisivanja Memoranduma, istaknuto je da, uvođenje tržišne ekonomije u Republici Srbiji, treba da bude praćeno odgovarajućim znanjem o politici i pravu konkurencije kao glavnom pokretaču slobodnog tržišta, kao i temeljnim obrazovanjem ekonomista njihovom stvaranju i primeni.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju svesti o njenom značaju, kao i uvođenje nastavnih predmeta iz oblasti zaštite konkurencije, kao izborne opcije za studente na master studijama.

Održana prva konferencija u organizaciji "Društva ekonomista Kragujevca"

U petak, 03. februara 2017. godine, u hotelu Ženeva Lux, održana je prva konferencija u organizaciji Društva ekonomista Kragujevca, pod nazivom “Kako podstaći preduzetništvo u Srbiji”.

Konferencija je okupila preko 200 učesnika, među kojima su bili i najznačajniji predstavnici privrednog okruženja regiona, kao i nacionalnih i međunarodnih institucija. Učesnici Konferencije bili su gospodin Aksel Ditman – ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, prof. dr Pavle Petrović – predsednik Fiskalnog saveta Srbije, Marko Čadež – predsednik Privredne komore Srbije, Goran Radojević – stručni saradnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za mala preduzeća, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić sa saradnicima, profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Biznis inovacionog centra, Regionalne privredne komore, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, kao i predstavnici kompanija, bankarskog sektora i sektora osiguranja.

„KAKO PODSTAĆI PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI“


Društvo Ekonomista Kragujevca organizuje prvu nacionalnu konferenciju „KAKO PODSTAĆI PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI“, koja će se održati 03.02.2017. sa početkom u 14h, u hotelu Ženeva Lux u Kragujevcu.

Cilj konferencije jeste razumevanje aktuelnog stanja, trendova i praktičnih problema razvoja sektora MSPP u Srbiji kao glavnog nosioca kompletnog ekonomskog razvoja naše zemlje, i takođe predstavljanje Društva Ekonomista Kragujevca kroz prizmu aktivne podrške razvoju ovog sektora. Takođe, konferencija je osmišljena i kao platforma poslovnog umrežavanja u smislu ostvarivanja novih i učvršćivanja postojećih kontakata između predstavnika institucija i realnog sektora.

Na konferenciji se očekuje prisustvo od oko 100 predstavnika relevantnih institucija, udruženja i biznisa kao i prisustvo svih većih nacionalnih medija.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:

Saradnja grada Kragujevca sa Fakultetom

Dana 23.01.2017. godine, na inicijativu gradonačelnika Kragujevca, gospodina Radomira Nikolića, održan je sastanak gradonačelnika sa prodekanima i dekanom Ekonomskog fakulteta, prof. Petrom Veselinovićem, na kojem su dogovoreni konkretni oblici saradnje grada i Fakulteta kao partnera.
 
O modalitetima saradnje, pre svega, o projektima iz oblasti koje tangiraju ekonomski razvoj i finansiranje lokalne samouprave u narednom periodu biće potpisan protokol o saradnji.
 
To će svakako stvoriti prostor za veće angažovanje nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i studentske populacije na svim nivoima studija.
 


Overa semestra, prijava ispita i anketiranje

Utvrđeni su termini za overu semestra, prijavu ispita i anketiranje studenata. Sve relevantne informacije koje se odnose na rokove za overu semestra, evidenciju školarine, anketiranje studenata, prijavljivanje ispita za Januarski ispitni rok date su u prilogu.

Prilog

Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana Sveska 3 Volumen 18 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 3 sadrži: Uvodnik, četiri izvorna naučna i tri pregledna članka, prikaz Konferencije, Predmetni indeks članaka objavljenih u Časopisu u 2016, i Pregled autora i naslova svih priloga publikovanih u Ekonomskim horizontima, u 2016.

Uz nastojanja Uredništva Časopisa usmerena na unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, posebno - u vezi sa otvorenošću Časopisa za teorijsko-metodološki i aplikativno validne priloge iz inostranstva - ukazujemo na to da je u Volumenu 18 Godište 2016 Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovano osam naučnih članaka autora iz inostranstva (China, Vietnam, Canada, Turkey, Croatia), što je 44,44% od ukupnog broja objavljenih naučnih članaka.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 3, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrovic

30. decembar 2016.

EKONOMSKI FAKULTET U MEDIJIMA

RTS je u okviru emisije “Srbija danas”, prikazao prilog o Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u okviru koga je predstavljen projekat sa Direktnom bankom. Projekat je spoj teorije i prakse koji podrazumeva profesionalnu obuku studenata IV godine, koju će pružiti zaposleni Direktne banke. Cilj projekta je uspostavljanje dugoročne saradnje koja će profilisati kvalitet i kvantitet ljudskih resursa prema potrebama Direktne banke.

Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Projekti Fakulteta
Naučne konferencije
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU