Takmičenje studenata računovodstva - OBRAČUN 2018.

 

Klub za računovodstvo i poslovne finansije „Aktiva“ sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa nastavnicima i saradnicima sa Katedre za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, organizuje takmičenje studenata računovodstva, pod nazivom „OBRAČUN 2018“.

Takmičenje će biti održano u subotu 10. marta 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.

Predavanje na temu: Sticanje profesionalnih zvanja u oblasti računovodstva - promena termina

Zbog obaveza dr Rade Stojanović u Ministarstvu finansija i Privrednoj komori Srbije predavanje umesto u petak 02.03.2018. u 14:00, održaće se u četvrtak 01.03.2018. godine u 16:00 u slušaonici E-4.

Predavanje na temu: Sticanje profesionalnih zvanja u oblasti računovodstva...

U petak 02.03.2018. godine u 14:00 časova, u slušaonici E-4, kao gost predavač na nastavnom predmetu Računovodstvo troškova održaće predavanje dr Rada Stojanović, urednik časopisa „Računovodstvo“  i organizator kontinuirane edukacije u Savezu računovođa i revizora Srbije. Tema predavanja je:

Sticanje profesionalnih zvanja u oblasti računovodstva i kontinuirana edukacija profesionalnih računovođa

Predavanje je namenjeno studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.

SARADNJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

U petak, 09. februara 2018. godine, gosti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu bili su predstavnici Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina): doc. dr Alaudin Brkić – dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof. dr Darko Petković – direktor Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici i doc. dr Raif Seferović – direktor Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici.

Na sastanku uprličenom u dekanatu Fakulteta razgovaralo se o operacionalizaciji područja saradnje koja je definisana Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji iz aprila 2016. godine, pre svega, iz oblasti zajedničkog apliciranja na medjunarodnim projektima i razmeni studenata i profesora.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA REGIONALNOM AGENCIJOM ZA EKONOMSKI RAZVOJ ŠUMADIJE I POMORAVLJA

U ponedeljak, 22. januara 2018. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Regionalne agencije za ekonomski razvoja Šumadije i Pomoravlja.
Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Petar Veselinović i direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoja Šumadije i Pomoravlja gospodin Nenad Popović.

Naučni časopis Ekonomski horizonti 19 (3) 2017

Upravo je publikovana Sveska 3 Volumen 19 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 3 sadrži: Uvodnik, Nekrolog posvećen profesoru T. L. Saaty-ju, jedan izvorni naučni i tri pregledna članka, prethodno saopštenje, Predmetni indeks članaka objavljenih u Časopisu, u 2017, i Pregled autora i naslova svih priloga publikovanih u Ekonomskim horizontima, u 2017.

Uz nastojanja Uredništva Časopisa usmerena na unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Ulrich's Web, posebno - u vezi sa otvorenošću Časopisa za teorijsko-metodološki i aplikativno validne priloge iz inostranstva - ukazujemo na to da je u Volumenu 19 Godište 2017 Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovano pet naučnih članaka autora iz inostranstva (India, FYR of Macedonia, Canada, Vietnam, Nigeria), što je 33,33% od ukupnog broja objavljenih naučnih članaka.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 3, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na sajtu Časopisa: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

 

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

 

Kragujevac
29. decembar 2017.

XVII Naučni skup - Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu organizuje, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, XVII Naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja  Republike Srbije.

Sve relevantne informacije o podnošenju prijave za učešće, dostavljanju rada i održavanju Naučnog skupa nalaze se na sajtu Fakulteta.

Prof. dr Vlastimir Leković
Predsednik Programskog odbora

SREĆNA NOVA 2018. GODINA

Srećnu Novu godinu i nastupajuće Božićne praznike želi Vam kolektiv Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Kragujevcu.

SVEČANO OBELEŽEN DAN FAKULTETA

Svečanom akademijom i dodelom diploma studentima osnovnih akademskih studija generacije 2012, u petak 15. decembra 2017. godine, obeleženo je 57 godina postojanja i rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

 

Svečanosti, u amfiteatru “prof. dr Ilija Rosić”, prisustvovale su brojne zvanice i prijatelji Fakulteta, medju kojima svakako treba izdvojiti Episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, prorektora za medjunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Milovana Matovića, predsednika Skupštine grada Kragujevca gospodina Miroslava Petrašinovića, zamenika gradonačelnika grada Kragujevca gospodina Ivicu Momčilovića, direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog okruga gospodina Predraga Lučića i brojne druge goste.

  

Nakon Svečane akademije priređen je ručak u holu Fakulteta.

SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

U petak, 15. decembra 2017. godine, potpisan je Sporazum o strateškom partnerstvu između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i kompanije INNOVATIVE PARTNERS GROUP.

Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Petar Veselinović i izvršni direktor kopmanije INNOVATIVE PARTNERS GROUP gospodin Carsten Vollrath.

Strane potpisnice su saglasne da će u skladu sa mogućnostima sprovoditi sledeće oblike saradnje:

  • - organizovanje studentskih praksi i to za studente na osnovnim akademskim studijama i  master akademskim studijama,
  • - program gostujućih predavanja poslovnih rukovodilaca i stručnjaka Partnera, kao podrška nastavi na Fakultetu u skladu sa mogućnostima Partnera,
  • - zajednički nastup u konkurisanju i učešću na projektima i sl.
Pretraživanje/Search
Moodle E-Learning
Naučni časopis
55 godina Fakulteta
Znanjem do posla

Novi poslovi za mlade knjigovođe

Projekti Fakulteta

Naučne konferencije
Case Study takmičenje
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook