IN MEMORIAM – ПРОФ. ДР МОМЧИЛО ЂОРЂЕВИЋ (1953-2013)


ПРОФ. ДР МОМЧИЛО ЂОРЂЕВИЋ (1953-2013)

Дана 15.02.2013. године преминуо је др Момчило Ђорђевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.

Проф. др Момчило Ђорђевић је рођен 15.12.1953. године у Крагујевцу, где је завршио основну школу и Гимназију.

Докторску дисертацију је одбранио на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 1991. године.

На Економском факултету у Крагујевцу је непрекидно радио од 1977. године. У звање редовног професора изабран је 2005. године. Изводио је наставу на више предмета из области маркетинга и међународног пословања, на основним, мастер и докторским студијама Факултета. 

Својим радом, проф. др Момчило Ђорђевић је дао изузетан допринос развоју Економског факултета у Крагујевцу, а смрт га је затекла на месту шефа Катедре за менаџмент и пословну економију.

Био је члан Српског удружења за маркетинг и Научног друштва економиста Србије.

TRIBINA - "(Ne)formalno obrazovanje - stavka u biografiji ili ključ uspeha"

Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu organizuje tribinu pod naslovom "(Ne)formalno obrazovanje - stavka u biografiji ili ključ uspeha", koja će se održati 19. februara 2013. sa početkom u 17h u Američkom kutku Kragujevac (treći sprat Gradskog doma). Diskutovaće se o značaju neformalnog obrazovanja u toku i nakon formalnog obrazovanja i mogućnostima za primenu tehnika neformalnog obrazovanja u formalnom obrazovanju, s obzirom na problem nedostatka motivacije studenata i učenika u institucijama obrazovanja. Na tribini će govoriti:
- prof. dr Verica Babić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
- Milena Otašević, programski koordinator u Američkom savetu za međunarodno obrazovanje
- Marija Stojadinović, direktor nevladine organizacije BSC Kragujevac

Bloomberg Assesment Test za studente Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet u Kragujevcu uspostavio je saradnju sa Institutom Bloomberg (www.bloomberg.com), u okviru koje će studentima završne godine osnovnih studija, studentima master i doktorskih studija, kao i nedavno diplomiranim studentima, biti omogućeno da besplatno polažu Bloomberg Assessment Test (BAT).

Besplatan Bloomberg Assessment Test će se održati u petak, 15. marta 2013. godine, od 14 do 17 časova, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, u kompjuterskoj učionici E-104. Test se polaže elektronskim putem, na engleskom jeziku. Pripreme za test nisu potrebne.

Broj mesta je ograničen na 50. Zainteresovani studenti se mogu registrovati na: https://talentsearch.bloomberginstitute.com/test_sessions/available.

Za dodatne informacije možete se obratiti volonterima Centra za celoživotno učenje, savetovanje i karijerno vođenje studenata, lično, ili putem telefona 034/ 370-268.

Više informacija na: http://www.ekfak.kg.ac.rs/BAT

Tribina "Putujmo kroz znanje"

Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje organizuje tribinu pod naslovom "Putujmo kroz znanje", koja će se održati 24. januara 2013. sa početkom u 15h u Američkom kutku Kragujevac (treći sprat Gradskog doma). Tribina je namenjena studentima koji žele da pronađu programe mobilnosti i stipendije, da pripreme prijavu i da se pripreme za studije u inostranstvu. Na tribini će govoriti:
  - Dr Borko Kovačević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (alumnista JFDP programa)
  - Tijana Matović, Filološki fakultet Univerziteta u Kragujevcu (alumnista Forecast programa)
  - Aleksa Radosavčević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu (alumnista Erasmus Mundus programa)
  - Mr Milan Čupić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu (alumnista JFDP i Erasmus Mundus programa)
Posetioci se pozivaju da se aktivno uključe u diskusiju i pomognu pitanjima i predlozima. Pitanja i predloge možete poslati na e-mail: centar.skv@kg.ac.rs

Programi stipendiranja

Obaveštenje o aktuelnim programima stipendiranja studenata i diplomaca, akademskog i administrativnog osoblja fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu možete preuzeti u prilogu:

OBAVEŠTENJE

Odluka o promeni akademskog naziva

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na sednici održanoj 9.11.2012. godine donela je

ODLUKU

o odobravanju promene stručnog, odnosno akademskog naziva na osnovnim i master akademskim studijama  za studijski program

Poslovna ekonomija i menadžment - Ekonomski fakuletet u Kragujevcu

Odluku možete pogledati u prilogu:

Odluka o promeni akademskog naziva

Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2013. godini


Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, zajedno sa Savezom ekonomista Srbije, organizuje tradicionalni, dvanaesti po redu, naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2013. godini. Uvereni smo da će aktuelnost ključnih aspekata institucionalnih promena u privredi Srbije, pobuditi pažnju velikog broja istraživača.

TEMATSKE OBLASTI >>>

PRIJAVE I INFORMACIJE >>>

USLOVI ZA OBJAVLJIVANJE RADA >>>

UPUTSTVO ZA TEHNIČKU PRIPREMU RADA >>>

ZNAČAJNI TERMINI >>>

PROGRAMSKI ODBOR >>>

ORGANIZACIONI ODBOR >>>

KONTAKT >>>

 

 

Promocija diplomiranih ekonomista


Dana 25.decembra, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu održana je Svečana promocija diplomiranih studenata i dodela diploma, za studente koji su završili osnovne studije prema nastavnom planu i programu iz 2002. godine.

Galeriju sa Svečanosti možete pogledati na adresi http://www.ekfak.kg.ac.rs/Promocija_dec_2012

 

IELTS ispiti engleskog jezika na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu


Na bazi Ugovora o saradnji na polju obrazovanja i razvoja potpisanog između Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i Britanskog saveta u Srbiji, definisani su termini polaganja IELTS ispita u prostorijama Fakulteta, u 2013. godini.

Termine možete pogledati ovde.

Registracija kandidata se vrši na internet stranici Britanskog saveta www.britishcouncil.rs. Cena ispita je 18500 dinara, a uplata se vrši lično, u prostorijama Britanskog saveta u Beogradu (u izradi je portal za elektronska plaćanja).

Za dodatne informacije, možete se obratiti lokalnom koordinatoru, Milanu Milanoviću, na e-mail adresu milan.milanovic@kg.ac.rs

Naučni časopis Ekonomski horizonti

Sveska 3 Godište 2012

Upravo je - u štampanom i elektronskom obliku, na srpskom i engleskom jeziku - publikovana Sveska 3 Godište 2012 naučnog časopisa Ekonomski horizonti.

Sveska 3 sadrži Uvodnik, jedan izvorni naučni i četiri pregledna članka, prikaz knjige, prikaz naučne konferencije, Predmetni indeks i Pregled autora i naslova priloga objavljenih u 2012.

Od Sveske 3, svi prilozi publikovani u Časopisu prolaze proceduru Profesionalnog sprečavanja plagijarizama - iThenticate.

Takođe, od Sveske 3, Časopis je uključen u Bazu bibliografskih naučnih podataka Ulrich's Periodical Directory.

Informacije o Časopisu i Sveska 3 dostupni su na sajtu www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrović

Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Univerzitet u Kragujevcu
Zbornik 2015


Zbornik
Naučne konferencije
CID

 

ECDL centar
British Council
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
Generacija2013
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU