MEĐUNARODNA NAGRADA NAŠEM PROFESORU VEROLJUBU DUGALIĆU

Jubilarna 35. Regionalna bankarska konferencija BACEE održana je u Budimpešti 16-17. oktobra 2017. godine u organizaciji Udruženja banaka Centralne i Istočne Evrope (Banking Association for Central and Eastern Europe).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja banaka, kao i vodećih finansijskih institucija i kompanija za finansijske tehnologije, koji su diskutovali o makroekonomskoj situaciji, kretanju finansijskih indikatora i stanju bankarskih sektora u regionu.

Na svečanosti upriličenoj tom prilikom, prof. dr Veroljubu Dugaliću, generalnom sekretaru Udruženja banaka Srbije i redovnom profesoru Ekonomskog fakuklteta Univerziteta u Kragujevcu, uručena je nagrada za najboljeg predavača na konferenciji (Best Conference Speaker Award), za prezentaciju bankarskoг sektorа Republike Srbije.

Javno predstavljanje i promocija Projekta „Big ideas for new businesses“

Poziv za sve zainteresovane studente, nove biznis inicijative i start-upove.

Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj prezentaciji i promociji projekta „Big ideas for new businesses“ koji realizuje Business Innovation Programs (BIPS), a koji finansira Američka ambasada u Beogradu. Prezentacija Projekta će se se održati u sali E-105 u sredu 8. Novembra u 16.00h.

Četvrti bilten projekta FINAC

Objavlјen je četvrti bilten projekta "FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration/FINAC", u čijoj realizaciji učestvuje Univerzitet u Kragujevcu.

Bilten sadrži osnovne informacije o projektu i studijskoj poseti Univerzitetu Gulјelmo Markoni u Rimu. Projekat ima za cilј razvoj nastavnih planova univerziteta uklјučenih u projekat u domenu finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrolinga u javnoj upravi. S tim u vezi je planiran razvoj novog master programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu do 2018. godine i upis prve generacije studenata u akademskoj 2018/19.

U toku je akreditacija studijskog programa Finansijski menadžment javne uprave.

Više o projektu možete pročitati na http://www.finac.org.rs/site/index. Aktuelnosti u vezi sa projektom sada možete pratiti i na Facebook-u i LinkedIn-u.

Primena obrazovanja računovođa i revizora zasnovanog na kompetencijama – postavlјanje osnova

Tim Katedre za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, učestvovao je od 25-27. oktobra 2017. u radionici "Primena obrazovanja računovođa i revizora zasnovanog na kompetencijama – postavlјanje osnova", koja je organizovana u okviru projekta Tehička podrška Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja (STAR-CFR).

Projekat realizuju Centar za reformu finansijskog izveštavanja Svetske banke i Ministarstvo finansija Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske Konfederacije.

Radionici su prisutvovali još i timovi Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, Saveza računovođa i revizora Srbije, Komore ovlašćenih revizora i Ministarstva finansija. Osnovna svrha radionice je bilo unapređenje znanja prisutnih učesnika neophodnih za usaglašavanje nastavnih planova na modulima za računovodstvo i poslovne finansije sa zahtevima Udruženja ovlašćenih sertifikovanih računovođa (The Association of Chartered Certified Accountants / ACCA), globalnog udruženja računovođa.

Više o projektu možete pročitati na http://projects.worldbank.org/P154862?lang=en.

Konkurs za prijavu studenata na besplatan kurs engleskog jezika B1 nivo

Ovim putem Vas obaveštavamo da je trenutno otvoren Konkurs za prijavu studenata na besplatan kurs engleskog jezika B1 nivo, u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.

Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina:

- osnovnih akademskih studija

- integrisanih akademskih studija

- strukovnih akademskih studija

- master akademskih studija, kao i

studenti prve godine doktorskih akademskih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Rok za prijavu je 06. novembar 2017. godine, do 16:00 časova.

Konkurs je objavlјen na sajtu Univerziteta u Kragujevcu: http://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=1546,

kao i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata:

http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/konkurs-za-prijavu-na-besplatan-kurs-engleskog

DIREKTOR BEOGRADSKE BERZE NA EKONOMSKOM FAKULTETU

U petak, 27.10.1017. godine, gost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu bio je direktor Beogradske berze gospodin Siniša Krneta. On je održao predavanja iz nastavnog predmeta Osnove berzanskog poslovanja, studentima treće godine osnovnih akademskih studija.

 

Nakon predavanja, u Dekanatu Fakulteta, gospodin Krneta imao je sastanak sa dekanom prof. dr Petrom Veselinovićem. Tokom razgovora dogovorena je neposrednija saradnja izmedju Ekonomskog fakulteta i Beogradske berze, a sve u cilju kvalitetnije edukacije studenata, kako osnovnih, tako i master akademskih studija.

Informacije o poduženju rokova za studente upisane 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dana 13.10.2017. godine je doneo Odluku da se:

1. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine koji su položili sve ispite po upisanom studijskom programu, zaključno sa Oktobarskim II ispitnim rokom tekuće godine, odobrava odbrana završnog rada do 31.10.2017. godine, bez obaveze upisa na akreditovane studijske programe iz 2009. godine

2. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine, koji nisu položili sve ispite po upisanom studijskom programu, imaju pravo polaganja ispita u drugom terminu Oktobarskog II ispitnog roka tekuće godine, prema uslovima definisanim Odlukom NNV 3030/02 od 11.10.2017. godine bez obaveze upisa na akreditovane studijsk programe iz 2009. godine.

3. Studentima osnovnih akademskih studija upisanim 2006/07, 2007/08 i 2008/09. godine, koji u drugom terminu Oktobarskog II ispitnog roka steknu uslov za pristupanje odbrani završnog rada, odobrava se odbrana završnog rada do 31.10.2017. godine, bez obaveze upisa na akreditovane studijske programe iz 2009. godine.

Odluku možete videti ovde.

DRUGI TERMIN ISPITNOG ROKA OKTOBAR 2

Studentima osnovnih akademskih studija, ODOBRAVA SE drugi termin za polaganje ispita u ispitnom roku oktobarski II u tekućoj godini.
U drugom terminu za polaganje ispita u ispitnom roku oktobarski II, studenti mogu, naknadnom prijavom, prijaviti odnosno polagati ispit samo iz jednog nastavnog predmeta.
Studenti koji će polagati ispite u navedenom terminu, dokumentaciju za upis naredne godine mogu podneti od 23. do 25. oktobra.
Prijavljivanje ispita će se obaviti u periodu 12-17.10.2017. godine. Ispiti će se održati u periodu 20-22.10.2017. godine.
Prijava ispita se vrši po modelu naknadne prijave ispita (ispitne prijave se predaju u studenstkoj službi).
 

Upis u narednu godinu studija

Svečani prijem 58. generacije studenata prve godine osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

U ponedeljak, 02. oktobra 2017. godine  na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održana je svečanost povodom početka studija 58 generacije  prve godine studenata osnovnih akademskih studija.

U prepunom amfiteatru prof. dr Ilija  Rosić, studentima su se, pored Dekana Fakulteta prof. dr Petra Veselinovića, obratili Prorektor Univerziteta u Kragujevcu akademik Radovan Vukadinović, Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović, Regionalni direktor Vojvodjanske banke Aleksandar Milovanović i Predsednik Studentskog parlamenta Ognjen Obradović.

Poseban ton svečanosti dalo je prisustvo fudbalera i stručnog štaba prvaka Srbije u futsalu KMF Ekonomac.

Pretraživanje/Search
Moodle E-Learning
Naučni časopis
55 godina Fakulteta
Znanjem do posla

Novi poslovi za mlade knjigovođe

Projekti Fakulteta

Naučne konferencije
Case Study takmičenje
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook