Overa semestra, prijava ispita i anketiranje

Utvrđeni su termini za overu semestra, prijavu ispita i anketiranje studenata. Sve relevantne informacije koje se odnose na rokove za overu semestra, evidenciju školarine, anketiranje studenata, prijavljivanje ispita za Januarski ispitni rok date su u prilogu.

Prilog

Naučni časopis Ekonomski horizonti


Upravo je publikovana Sveska 3 Volumen 18 naučnog časopisa Ekonomski horizonti, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sveska 3 sadrži: Uvodnik, četiri izvorna naučna i tri pregledna članka, prikaz Konferencije, Predmetni indeks članaka objavljenih u Časopisu u 2016, i Pregled autora i naslova svih priloga publikovanih u Ekonomskim horizontima, u 2016.

Uz nastojanja Uredništva Časopisa usmerena na unapređivanje kvaliteta objavljenih priloga i povećavanje vidljivosti Časopisa njegovim uključivanjem u svetski referentne baze naučnih časopisa: EconLit, EBSCO, DOAJ, Cabell's Directories, ProQuest ABI/INFORM, Index Copernicus, Ulrich's Web, posebno - u vezi sa otvorenošću Časopisa za teorijsko-metodološki i aplikativno validne priloge iz inostranstva - ukazujemo na to da je u Volumenu 18 Godište 2016 Ekonomskih horizonata, nakon dvostruko anonimnog recenziranja i revizije rukopisa, publikovano osam naučnih članaka autora iz inostranstva (China, Vietnam, Canada, Turkey, Croatia), što je 44,44% od ukupnog broja objavljenih naučnih članaka.

Informacije u vezi sa Časopisom i Sveska 3, na srpskom i engleskom jeziku, dostupni su na: www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik
Slavica P. Petrovic

30. decembar 2016.

EKONOMSKI FAKULTET U MEDIJIMA

RTS je u okviru emisije “Srbija danas”, prikazao prilog o Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u okviru koga je predstavljen projekat sa Direktnom bankom. Projekat je spoj teorije i prakse koji podrazumeva profesionalnu obuku studenata IV godine, koju će pružiti zaposleni Direktne banke. Cilj projekta je uspostavljanje dugoročne saradnje koja će profilisati kvalitet i kvantitet ljudskih resursa prema potrebama Direktne banke.

Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu organizuje, u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, XVI naučni skup pod nazivom Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije.

Sve relevantne informacije o podnošenju prijave za učešće, dostavljanju rada i održavanju Naučnog skupa nalaze se na sajtu Fakulteta.

Prof. dr Vlastimir Leković
Predsednik Programskog odbora

Detaljnije...>>

Dan Fakulteta

U petak 16.12.2016. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu obeležen je Dan Fakulteta. Svečanosti su prisustvovali  Generalni sekretar predsednika Republike Srbije, g-din Nedelјko Tenjević;  Episkop Šumadijski, g-din Jovan;  predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, prof. dr Ćemal Dolićanin;  generalni sekretar Udruženja banaka Srbije , prof. dr Verolјub Dugalić;  predsednik Izvršnog odbora Direktne banke, gospodin DraganLazarević;  dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, prof. dr Stanko Stanić;  dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, prof. dr   Jadranka Đurović Todorović, kao i mnogobrojni gosti i prijatelјi Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Istog dana, na Ekonomskom fakultetu otvorena je učionica koju je opremila Direktna banka u sklopu sporazuma o saradnji dve institucije, koji podrazumeva obuku studenata Ekonomskog fakulteta prema programu koji definiše banka, a u skladu sa njenim potrebama za lјudskim resursima.

U okviru obeležavanja Dana Fakulteta promovisano je 160 studenata osnovnih i 66 studenata master studija.

Dodela diploma

U okviru obeležavanja Dana Fakulteta, 16. decembra 2016. godine, održaće se  Svečana promocija i dodela diploma, sa početkom u 13:00, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Ovom prilikom diplome će biti dodeljene studentima koji su završili OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, generacija upisa 2011. (koji su diplomirali do 31. oktobra 2016. godine), kao i studentima koji su završili MASTER AKADEMSKE STUDIJE, odbranivši master rad u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2016. godine.

Spiskovi za promociju su u prilogu.

Spisak studenata za promociju - MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Spisak studenata za promociju - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Napomena: Mole se studenti koji primaju diplome da, 16. decembra, dodju u 12:00 u slušaonicu E-105.

Studentska služba

Dan otvorenih vrata

U subotu, 10.12.2016. godine u 12:00, Ekonomski fakultet organizuje Dan otvorenih vrata, kako bi se budući studenti upoznali sa:

  • Obrazovnim mogućnostima
  • Uslovima studiranja
  • Studijskim programima
  • Prostorijama fakulteta
  • Nastavnim kadrovima
  • Budućim kolegama

Nakon obilaska fakulteta, predviđena je besplatna projekcija filma Stado, u bioskopu Cinaplex, u šoping centru Kragujevac Plaza

FINanacial management, Accounting and Controlling in public administration


U Beogradu je, 24-25.11.2016. godine, održan prvi sastanak u vezi sa projektom "FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration/FINAC", u čijoj realizaciji učestvuje Univerzitet u Kragujevcu. Projekat finansira Erazmus+ program,  u okviru Klјučne aktivnosti 2: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Projekat ima za cilј razvoj nastavnih planova univerziteta uklјučenih u projekat u domenu finansijskog upravlјanja, računovodstva i kontrolinga u javnoj upravi. S tim u vezi je predviđen razvoj novog master programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu do 2018. godine i upis prve generacije studenata u akademskoj 2018/19. Više o projektu možete pročitati na http://www.finac.org.rs/site/index. Na prvom sastanku su utvrđeni cilјevi, finansijski i pravni aspekti, menadžment i komiteti, plan istraživanja i plan obezbeđenja kvaliteta projekta.

Gostujuća predavanja profesora Salamage sa Ekonomskog univerziteta u Krakovu

U okviru programa mobilnosti Erasmus+, Ekonomski fakultet u Kragujevcu ugostio je profesora Marčina Salamagu sa Ekonomskog univerziteta u Krakovu, Poljska. Profesor Salamaga je studentima Ekonomskog fakulteta održao predavanja na temu Probability Theory and Time Series Modeling.

DAAD kursevi nemačkog jezika - rezultati konkursa

Nemačka služba za akademsku razmenu DAAD organizuje i u zimskom semestru 2016/17. godine kurs nemačkog jezika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Spisak polaznika možete videti ovde.


Na veliko interesovanje studenata Ekonomskog fakulteta za učenje nemačkog jezika DAAD će odgovoriti ponudom novih besplatnih kurseva u narednom semestru.

Pretraživanje/Search
55 godina Fakulteta
Naučni časopis
Projekti Fakulteta
Naučne konferencije
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook
55 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU