Upis na doktorske studije

Poziv za prijavljivanje - obuka za knjigovođe

Pozivamo vas da se prijavite za program obuke za knjigovođe, koji obuhvata teorijsko-praktičnu obuku na Fakultetu u trajanju od 8 dana i dvomesečnu plaćenu praksu u knjigovodstvenim agencijama. Motivaciono pismo (do 500 reči) i biografiju slati do 23.10.2017. na e-mail: mtodorovic@kg.ac.rs

Detaljnije informacije možete pročitati ovde

Poseta delegacije Ekonomskog fakulteta Univerzitetu Guljelmo Markoni u Rimu

U vezi sa realizacijom projekta "Razvoj nastavnih planova finansijskog upravljanja, računovodstva i kontrolinga sa ciljem izgradnje kapaciteta javne uprave" (FINancial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration / FINAC), delegacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je u periodu od 26. do 30. septembra bila u studijskoj poseti Univerzitetu Guljelmo Markoni (Guglielmo Marconi University) u Rimu. Poseta je za cilj imala razmatranje dosadašnjih i budućih aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta, analizu potreba javne uprave u Srbiji, kao i razmatranje iskustava javne uprave u Italiji. Zahvaljujući projektu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu je planirano da 2018. godine počne nastava na novom studijskom programu master studija, koji će za cilj imati razvoj znanja u oblasti finansijskog menadžmenta javne uprave. Više o projektu možete saznati na linku http://www.finac.org.rs/site/index

Održana debata Investicije i ulaganja u Srbiji – šta nedostaje?

Danas  je, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbijii i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu održana debata Investicije i ulaganja u Srbiji – šta nedostaje? Učešće u debati uzelo je preko 70 učesnika iz redova profesora i studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, članova Društva ekonomista Kragujevca, uglednih privrednika i bankara, predstavnika Odbora za finansije Skupštine Republike Srbije i predstavnika organa lokalne samouprave. Uvodničari  u debati bili su:

  • Prof. dr Mihailo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji,
  • Miša Brkić, novinar i
  • Doc. dr Marko Slavković, prodekanom za nauku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Učesnici debate složili su se da je Republika Srbija puno uradila u privlačenju, pre svega, stranih direktnih investicija, ali da ima još puno prostora na tom području. To se naročito odnosi na mogućnost poboljšavanja poslovnog ambijenta i funkcionisanja institucija pravne države. Zajednički imenitelj svih učesnika u debati odnosio se na pasivnu poziciju domaćih investitora kojima, u praksi, nije pružena ista šansa kao stranim investitorima. Ne postoji zemlja u svetu koja se razvila samo na podsticanju stranih investitora, zaključeno je na kraju debate. 

Predavanja u zimskom semestru

Predavanja u zimskom semestru školske 2017/2018. godine, na svim godinama osnovnih akademskih studija, počinju u utorak, 03. oktobra, a vežbe u ponedeljak, 09. oktobra 2017. godine, prema rasporedu časova koji će biti objavljen u sredu, 27. sempembra 2017. godine.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Softver za kalkulaciju školarine prilikom obnove upisa

Uputstvo za korišćenje softvera za kalkulaciju školarine

Nakon otvaranja ODGOVARAJUĆEG fajla za UPIS ili OBNOVU GODINE, BUDžET ili SAMOFINANSIRANjE, neophodno je prvo dozvoliti upotrebu makroa (klik na dugme Options, pa Enable this content).

Nakon toga odabrati željeni studijski program (KOD OBNOVE I GODINE) ili modul (KOD UPISA/OBNOVE II ili III GODINE) u donjem delu ekrana (Sheet-a), a onda čekirati željene predmete pritiskom na kvadratić pored naziva predmeta pritiskom na kvadratić na vrhu pored teksta PREDMET u okviru odgovarajuće godine vrši se istovremena selekcija ili deselekcija svih predmeta na toj godini studija).
Posle svakog čekiranja softver automatski izračunava ukupan broj ESPB i ukupnu cenu školarine, kao i broj rata sa pripadajućim iznosima.
Postoje dve vrednosti ESPB. Niža cena ESPB važi u slučaju da je predmet koji se prenosi u narednu školsku godinu prethodne školske godine pohađan, ali nije i položen.

Samofinansiranje:

I godine - OBNOVA - Kalkulacija školarine

II godine - UPIS - Kalkulacija školarine

II godine - OBNOVA - Kalkulacija školarine

III godine - UPIS - Kalkulacija školarine


 

Budžet:

II godine - UPIS - Kalkulacija školarine

III godine - UPIS - Kalkulacija školarine

 

 

Potpisan Sporazum o saradnji Ekonomskog fakulteta i Knjaževsko srpskog teatra

U utorak, 19.09.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, potpisan je Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta i Knjaževsko srpskog teatra iz Kragujevca. Ceneći značaj kulture i obrazovanja, kao i njihov neraskidiv odnos, direktor Knjaževsko srpskog teatra gospodin Miloš Krstović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Petar Veselinović sa saradnicima, potpisali su Sporazum koji podrazumeva obostranu, tj. uzajamnu saradnju ove dve institucije.

Saradnja će, pre svega, biti usmerena na obavljanje stručne prakse studenata određenih modula  akreditovanih studijskih programa u Knjaževsko srpskom teatru u Kragujevcu, ali i  na određene aktivnosti usmerene na bolje upoznavanje sa aktuelnim zbivanjima u sklopu poslovanja obe institucije, na dobrobit svih zaposlenih i studenata. Takođe, dogovoreno je obostrano prenošenje stručnih znanja i veština u daljem razvoju i unapređenju poslovanja, kao i zajednički nastup u konkurisanju na projektima nacionalnog i međunarodnog značaja

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Ekonomski fakultet Univeziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis studenata na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2017/2018. godini, na sledeće Studijske programe:

EKONOMIJA

Moduli  Broj studenata
1. Opšta ekonomija 27
2. Finansije, berze i bankarstvo 38

POSLOVNA EKONOMIJA I MENADžMENT

Moduli Broj studenata
1. Računovodstvo i poslovne finansije 35
2. Marketing 35
3. Međunarodni menadžment 25
4. Menadžment u turizmu 25
5. Elektronsko poslovanje 25

Na navedene studijske programe/module, Ekonomski fakultet u Kragujevcu upisuje ukupno 210 studenata.

U skladu sa Odlukom Vlade RS, 25 najbolje rangiranih kandidata, biće upisano na studije u kategoriji studenata čije se školovanje finansira na teret budžeta RS.

Dodatne informacije možete videti na sledećim linkovima:

Uručeni certifikati o obavljenoj stručnoj praksi studenata osnovnih akademskih studija

U petak, 15.09.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, svečano su uručeni certifikati o obavljenoj stručnoj praksi studenata osnovnih akademskih studija. Ukupno 44 studenta obavilo je stručnu praksu u kompaniji DUNAV osiguranje (40 studenata) i j kompaniji MILENIJUM osiguranje (4 studenta). Praksa je obavljena u 19 gradova Centralne Srbije i trajala je mesec dana.

Svečanoj dodeli certifikata, pored dekana prof. dr Petra Veselinovića i doc. dr Zlate Đurić, prisustvovali su: Mila Janković – direktor glavne filijale Dunav osiguranja u Kragujevcu, Igor Gajić – direktor glavne filijale Dunav osiguranja u Jagodini, Gran Brajković – Šef odeljenja za korporativne klijente u filijali Dunav osiguranja u Kragujevcu, Boban Gajić – menadžer za razvoj prodajne mreže Dunav osiguranja, zatim Nikola Đošić – menadžer interne prodajne mreže Milenijum osiguranja i Gordana Stevanović – stručni saradnik u Milenijum osiguranju.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, zajedno sa svojim partnerima iz finansijskog i realnog sektora, i u narednom periodu će raditi na stvaranju uslova za stručnu praksu studenata, sa uverenjem da jedino spoj terije i prakse može da produkuje  kvalitetne diplomirane ekonomiste koji će brzo naći posao na tržištu rada.

Konačne rang liste za upis studenata - drugi upisni rok 2017.

Konačne rang liste za upis studenta na prvu godinu osnovnih studija za školsku 2017/2018. godinu (drugi upisni rok)

.Ovde možete videti Rokove i potrebnu dokumentaciju za upis

 
Pretraživanje/Search
Moodle E-Learning
Naučni časopis
55 godina Fakulteta
Znanjem do posla

Novi poslovi za mlade knjigovođe

Projekti Fakulteta

Naučne konferencije
Case Study takmičenje
FINAC

ECDL centar
USH

Udruženje studenata sa hendikepom

Sport
Javne nabavke
Facebook