Rok za završetak studija-generacija upisana šk.2016/2017. g.

Време: 22.02.2018 13:31:13

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2016/2017. године, продужава се рок за завршетак студија за једну  годину, на лични захтев, уз обавезу да укоричене мастер радове предају Служби најкасније до 30.06.2019. године, и исте одбране најкасније до 30.09.2019. године.

Претрага