Рок за завршетак студија - генерација уписана школске 2017/2018. године

Време: 14.10.2019 10:16:37

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студентима мастер академских студија, уписаним школске 2017/2018. године, продужава се рок за завршетак студија за једну  годину, на лични захтев, уз обавезу да укоричене мастер радове предају Служби најкасније до 30.06.2020. године, и исте одбране најкасније до 30.09.2019. године.

Претрага