PRELIMINARNЕ LISTЕ po Pozivu mladim istraživačima za učešće u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Време: 29.03.2018 08:54:21

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је прелиминарне ранг листе по Позиву талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће у научно-истраживачким пројектима у 2018. години.

Прелиминарне листе, као и упутства по којима пријављени докторанди треба да поступе, могу се наћи на сајту Министарства: http://www.mpn.gov.rs/preliminarna-lista-po-pozivu-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ucesce-na-naucnoistrazivackim-projektima-u-2018-godini/ .

Претрага