Одбрана мастер рада-кандидат Милица Кезовић

Време: 07.05.2018 09:21:03

Кандидат Милица Кезовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Реформа регулативе банкарског сектора у савременим условима“, дана 17.05.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Мирјана Кнежевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага