Одбрана мастер рада-кандидат Николина Швабић

Време: 03.07.2018 09:10:27

Кандидат Николина Швабић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Квантитативно праћење и анализа финансијске стабилности осигуравача у Републици Србији“, дана 06.07.2018. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Биљана Јовковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага