Одбрана мастер рада-кандидат Марко Мијајиловић

Време: 03.07.2018 10:54:12

Кандидат Марко Мијајиловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Управљање асортиманом у малопродаји прехрамбених производа “, дана 10.07.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага