Одбрана мастер рада-кандидат Милица Јовановић

Време: 03.07.2018 11:13:24

Кандидат Милица Јовановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Органска пољопривреда као фактор подршке развоју туризма Златиборске области“, дана 11.07.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Светислав Миленковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Никола Бошковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага