Одбрана мастер рада-кандидат Радомир Лишанин

Време: 03.07.2018 11:37:14

Кандидат Радомир Лишанин јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Рурални простор као фактор развоја селективног туризма у општини Ивањица“, дана 12.07.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Светислав Миленковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу, у пензији; и
  3. Др Никола Бошковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага