Одбрана Предлога докторске дисертације - кандидат Марија Радуловић

Време: 06.07.2018 11:34:18

Марија Радуловић, студент докторских академских студија, приступиће дана 12.07.2018. године у 1400 сати, у сали Е-106,  јавној одбрани Предлога докторске дисертације, под насловом: „Стране директне инвестиције и ниво тржишне концентрације у земљама Југоисточне Европе“ пред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Милан Костић, ментор; и
  2. Др Ненад Станишић, коментор.

Претрага