ОБАВЕШТЕЊЕ o услoвима oбрачуна и плаћања школарине ЗА ПОНОВЦЕ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

Време: 14.09.2018 08:46:07

Сходно одредбама Закона о високом образовању, утврђено је да се при упису сваке школске године студент опредељује за предмете из студијског програма. Такође је утврђено и то да се студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.

Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСПБ бодова за предмете за које се студент определио (а не за све неположене испите).

Одлуком Савета Факултета вредност једног ЕСПБ бода, за студенте који обнављају годину студија (па тиме и четврту годину) умањена је за 20%, и износи 1.173,33 динара.

Предлог руководства Факултета Савету Факултета је да цена сваког наредног ЕСПБ бода, за студенте који обнављају четврту годину студија, буде умањена за 50%, тј. да износи 733,33 динара.

Утврђени износ школарине студенти уплаћују у више месечних рата, сходно висини школарине, а највише у 8 месечних рата. На лични захтев, студенту се може одобрити плаћање школарине у највише 10 месечних рата.

Предвиђеним изменама Правилника о правилима студија Економског факултета у Крагујевцу студентима ће бити омогућено да, по поднетом захтеву у року од две недеље од почетка наставе у семестру, изврше бесплатну промену изабраних предмета под условом да нису пријавили полагање испита из тог предмета у текућој школској години. Односно, промена изабраних предмета може се вршити и након истека две недеље од почетка наставе у семестру, а закључно са почетком прве колоквијумске недеље у семестру, уз плаћање предвиђене надокнаде за промену предмета (а не плаћање додатних ЕСПБ бодова).

Студент који почетком летњег семестра одлучи да слуша наставу и полаже испите из наставних предмета у летњем семестру а за које се није определио приликом уписа године (а нема могућност промене изабраног предмета), има право да упише те додатне предмете, односно додатни број бодова ЕСПБ.

Најављеним изменама Закона о високом образовању предвиђено је да "Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија", што значи да ова категорија студената неће плаћати школарину (што је и раније примењивано на Економском факултету у Крагујевцу).

Руководство Факултета

 


Прилог:

Претрага