Одбрана Прелиминарног предлога теме докторске дисертације - кандидат Јована Филиповић

Време: 14.09.2018 10:10:19

Јована Филиповић, студент докторских академских студија, приступиће дана 20.09.2018. године у 1300 сати, у сали Д-04,  јавној одбрани Прелиминарног предлога теме докторске дисертације, под насловом: Детерминанте ставова и намера потрошача у погледу куповине домаћих и глобалних брендовапред Менторском комисијом у саставу:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, ментор;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу, ужа научна област Менаџмент и пословна економија, коментор.

Претрага