Одбрана мастер рада-кандидат Стефан Здравковић

Време: 02.10.2018 11:23:04

Кандидат Стефан Здравковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај избегавања неизвесности на прихватање новог производа“, дана 04.10.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић , ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага