Одбрана мастер рада-кандидат Андријана Јеремић

Време: 03.10.2018 13:27:31

Кандидат Андријана Јеремић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Интелектуални ресурси као фактор раста конкурентности и економског развоја Републике Србије“, дана 08.10.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Виолета Домановић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага