Одбрана мастер рада-кандидат Јована Лукић

Време: 03.10.2018 13:34:27

Кандидат Јована Лукић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Активна индустријска политика као фактор привредног развоја“, дана 08.10.2018. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Лела Ристић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага