Одбрана мастер рада-кандидат Марија Милошевић

Време: 05.10.2018 13:29:41

Кандидат Марија Милошевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Раст домаће штедње у циљу одрживог раста привреде Републике Србије“, дана 09.10.2018. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Данијела Деспотовић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага