Одбрана мастер рада-Милена Ристић

Време: 05.10.2018 13:41:46

Кандидат Милена Ристић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај навика и обичаја на одлуке о куповини“, дана 09.10.2018. године, у 15,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Мирјана Кнежевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага