Одбрана мастер рада-кандидат Горан Николић

Време: 08.10.2018 12:19:10

Кандидат Горан Николић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Ставови потрошача о системима плаћања у електронској трговини у Републици Србији“, дана 10.10.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић,  ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага