Одбрана мастер рада-Тања Љујић

Време: 08.10.2018 12:32:11

Кандидат Тања Љујић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај друштвених мрежа на понашање потрошача у е-трговини“, дана 10.10.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Мирјана Кнежевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага