Одбрана мастер рада-кандидат Мирјана Миленковић

Време: 09.10.2018 09:15:17

Кандидат Мирјана Миленковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Тржишна активност и успешност пословања осигуравајућих компанија“, дана 11.10.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Злата Ђурић, доцент  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага