Одбрана мастер рада-кандидат Милица Ђурашиновић

Време: 09.10.2018 09:22:01

Кандидат Милица Ђурашиновић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Саосигурање и реосигурање у савременим условима пословања“, дана 11.10.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Злата Ђурић, доцент  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага