Одбрана мастер рада-кандидат Невена Марковић

Време: 09.10.2018 09:31:55

Кандидат Невена Марковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај колективизма на доношење одлуке о куповини“, дана 11.10.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага