Одбрана мастер рада-кандидат Милош Михајловић

Време: 09.10.2018 09:48:37

Кандидат Милош Михајловић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај образовања на куповину брендова“, дана 11.10.2018. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага