Обнова године за генерацију уписану 2017.год.

Време: 09.10.2018 13:31:31

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти мастер академских студија уписани школске 2017/2018. године, који предају укоричен мастер рад закључно са 31.10.2018. године, у школској 2018/2019. години, ослобађају се плаћања школарине по основу пренетих ЕСПБ бодова за израду и одбрану мастер рада.

Иако су ослобођени плаћања школарине, наведени студенти у обавези су да у периоду од 08.10. до 12.10.2018. год. у времену од 9,45 до 13,00 сати, изврше обнову године на шалтеру Студентске службе.

Попуњена анкета на студентском порталу je услов за обнову године студија.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРEБНА ЗА ОБНОВУ ГОДИНЕ:

 

  1. Два обрасца ШВ-20 попуњена штампaним словима ћириличног писма;
  2. Индекс.

Претрага