Одбрана мастер рада-кандидат Тамара Каравезић

Време: 10.10.2018 14:47:32

Кандидат Тамара Каравезић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај друштвених мрежа на развој електронске трговине“, дана 12.10.2018. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић,  ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Владимир Ранковић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага