Одбрана мастер рада-кандидат Јасмина Марковић

Време: 11.10.2018 11:55:15

Кандидат Јасмина Марковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Развој електронске трговине путем мобилних апликација у Републици Србији“, дана 15.10.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић,  ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Ранковић, ред. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага