Одбрана мастер рада-кандидат Александра Васиљевић

Време: 11.10.2018 12:13:03

Кандидат Александра Васиљевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Модификоване операције на отвореном тржишту као одговор Европске централне банке на глобалну финансијску кризу“, дана 15.10.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Срђан Фуртула, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага