Одбрана докторске дисертације - кандидат Немања Лојаница

Време: 30.10.2018 13:07:22

Немања Лојаница, дана 07.11.2018. године, у 1200 сати, на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, брани  докторску дисертацију, израђену под менторством проф. др Саше Обрадовића, под насловом: „Моделирање веза макроекономских показатеља и економска политика у функцији динамизирања привредног раста“, пред Комисијом:

1.      Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. у пензији Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој, председник Комисије;

2.      Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Општа економија и привредни развој, члан Комисије; и

3.      Др Слободан Цветановић, ред. проф. Економског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Макроекономија, члан Комисије.

Претрага