Одбрана мастер рада-кандидат Божидар Чакајац

Време: 05.11.2018 12:52:41

Кандидат Божидар Чакајац јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај глобалне економске кризе на тржишта осигурања развијених и неразвијених земаља“, дана 07.11.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Милка Грбић, доцент  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага