Одбрана мастер рада-кандидат Аница Цвијановић

Време: 06.11.2018 09:55:21

Кандидат Аница Цвијановић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Доприноси страних директних инвестиција привредном развоју земаља Западног Балкана“, дана 8.11.2018. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом:

  1. Др Ненад Јанковић, доцент Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Ненад Станишић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

 

Претрага