Одбрана мастер рада-кандидат Милан Костић

Време: 06.11.2018 10:03:48

Кандидат Милан Костић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Политика цена у трговинском пословању“, дана 08.11.2018. године, у 10,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Љиљана Максимовић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага