Одбрана мастер рада-кандидат Тамара Трипковић

Време: 06.11.2018 10:10:44

Кандидат Тамара Трипковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Утицај технолошких промена на привредни развој Србије“, дана 08.11.2018. године, у 1100 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Д-04,  пред Комисијом :

  1. Др Мирослав Ђорђевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Владимир Мићић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Петар Веселиновић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага