Одбрана мастер рада-кандидат Јелена Маринковић

Време: 06.11.2018 10:41:11

Кандидат Јелена Маринковић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Квалитет менаџмента као фактор профитабилности банака“, дана 08.11.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Весна Стојановић Алексић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага