Одбрана мастер рада-кандидат Златана Рајовић

Време: 06.11.2018 10:54:43

Кандидат Златана Рајовић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Управљање ризиком солвентности у финансијским институцијама“, дана 08.11.2018. године, у 13,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Виолета Тодоровић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милена Јакшић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Злата Ђурић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага