Одбрана мастер рада-кандидат Јелена Давинић

Време: 06.11.2018 11:27:02

Кандидат Јелена Давинић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Улога инструмената односа с јавношћу у креирању имиџа предузећа“, дана 08.11.2018. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом :

  1. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу,;
  2. Др Вељко Маринковић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага