Одбрана мастер рада-кандидат Владимир Марић

Време: 08.11.2018 14:15:02

Кандидат Владимир Марић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Разлике у ставовима купаца о домаћој и прекограничној електронској трговини у Републици Србији“, дана 13.11.2018. године, у 11,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5, пред Комисијом:

  1. Др Зоран Калинић,  ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Ненад Станишић, вант. проф.  Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага