Одбрана мастер рада-кандидат Јована Вукосављевић

Време: 08.11.2018 14:41:23

Кандидат Јована Вукосављевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Електронско управљање односима са купцима у малопродаји“, дана 13.11.2018. године, у 12,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Гордана Радосављевић, ред. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу; и
  3. Др Катарина Борисављевић, доцент Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага