Одбрана мастер рада-кандидат Тијана Кнежевић

Време: 08.11.2018 14:50:09

Кандидат Тијана Кнежевић јавно ће бранити мастер рад под насловом: „Мушке вредности као предиктор избора пропагандних апела“, дана 13.11.2018. године, у 14,00 сати на Економском факултету у Крагујевцу, у сали Е-5,  пред Комисијом:

  1. Др Срђан Шапић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу;
  2. Др Милан Коцић, ванр. проф. Економског факултета у Крагујевцу: и
  3. Др Вељко Маринковић, ванр. проф.  Економског факултета у Крагујевцу.

Претрага