Термини наставе - 2. година докторских студија

Време: 20.11.2018 13:28:54

U zimskom semestru 2018/19. godine, nastava na drugoj godini doktorskih akademskih studija je konsultativna. Prve konsultacije održaće se u sledećim terminima:

  • 21.11.2018. od 12:00 do 13:00 – konsultativna nastava na predmetu Politika dobiti preduzeća, kod predmentog nastavnika: dr Biljane Jovković (kabinet E-211);
  •  27.11.2018. u 16:30 – konsultativna nastava na predmetu Regionalna ekonomija, kod predmetnog nastavnika: dr Petra Veselinovića (dekanat);
  • 28.11.2018. od 10:00 do 12:00 – konsultativna nastava na predmetu Analiza odlučivanja, kod predmetnog nastavnika: dr Predraga Mimovića (kabinet E-16);
  • 29.11.2018. u 12:00 - konsultativna nastava na predmetu Međunarodni finansijski menadžment, kod predmetnih nastavnika: dr Predraga Stančića i dr Milana Čupića (kabinet D-104);
  • 29.11.2018. u 13:00 - konsultativna nastava na predmetu Elektronsko bankarstvo, kod predmetnog nastavnika: dr Violete Todorović (kabinet D-107);
  • 11.12.2018. u 12:00 - konsultativna nastava na predmetu Strategijski menadžment u turizmu, kod predmetnog nastavnika: dr Gordane Radosavljević (kabinet D-19);
  • 12.12.2018. u 12:00 - konsultativna nastava na predmetu Međunarodno poslovno finansiranje, kod predmetnog nastavnika: dr Nenada Jankovića (kabinet D-212);
  • 27.12.2018. u 12:00 - konsultativna nastava na predmetu Ekonomska politika u uslovima krize, kod predmetnog nastavnika: dr Danijele Despotović (kabinet E-215).

 

 

Претрага